Visionerna illustrerar vägar fram där den byggda miljön bidrar till att minska och anpassa sig efter klimatförändringar, där cirkularitet är standard och värdekedjor och affärslogik bygger på ett livscykelperspektiv. De fyra teamen, Rehearals, Waves, Now is the new tomorrow och Beyond Blueprints, har ett tydligt perspektiv för visionerna.

Under hösten kommer teamen att lära sig av olika aktörer inom byggmiljösektorn, hämta inspiration från olika initiativ för hållbarhet och utnyttja sin tvärvetenskapliga kompetens för att skapa övertygande visioner. Visionerna, som gjordes tillgängliga i januari 2025, kommer att stödja, inspirera och informera flera aktörer inom sektorn i deras vilja att samarbeta, transformera och tillsammans hitta nya sätt att arbeta och organisera.

Läs mer om teamen här!

Uppdaterad den