Michael Strömgren, vice programledare, Smart Built Environment

Innovationsföretagen har bjudit in Michael Strömgren, vice programledare i Smart Built Environment, till sitt nystartade Techråd i nästa vecka. Under mötet ska Michael bland annat berätta om ett möjligt strategiskt projekt i Smart Built Environment. Projektet ska utforska och exemplifiera de möjligheter och utmaningar som generativ AI medför för arkitekter och tekniska konsulter. Projektet väntas starta hösten 2024 och pågå under ett års tid, med målet att förstå hur AI kan generera nytt värde och omforma befintliga affärsmodeller inom sektorn.

– AI har en stor potentiell påverkan för teknikkonsult- och arkitektföretag. Det finns ett behov av att fundera på vägval som företagen står inför. Hur ska vi förhålla oss till AI och vilken plats har människan i förhållande till tekniken? Genom att integrera generativ AI i våra processer, öppnar vi upp för en rad nya möjligheter. Detta innebär inte bara ett nytt värdeskapande men också en nödvändig omställning av arkitekt- och teknikonsultföretagens affärsmodeller, säger Michael Strömgren.

Läs mer i artikeln på Innovationsföretagens webbplats.

Uppdaterad den