Indy Johar från Dark Matter Labs bjöds in av Media Evolution att hålla en föreläsning om "Designing our Futures".

Presentationen är en del av projektet The Futures We Build, som har finansiering genom Smart Built Environment.

Indy Johar lyfter bland annat "the need for fundamental transformation at speed and scale to avoid further climate disasters". Du kan nu se föreläsningen som film.

Se filmen Designing our Futures

Uppdaterad den