Edvin Bylander, Matilda Norberg och Joel Persson Research Studio for Knit and Architecture (RSKA)

Knit Link vill vi skapa en obruten värdekedja från formgivning till byggd miljö genom 3D-stickning, och där med introducera en ny produktionsmetod inom samhällsbyggandet. Just nu pågår en utställning på Form/Design Center i Malmö där produkterna visas upp. Nu finns projektets slutrapport färdig, och vi har intervjuat projektledarna om resultaten.

Läs mer om projektet

Rapporten är skriven avEdvin Bylander, Matilda Norberg och Joel Persson Research Studio for Knit and Architecture (RSKA).

Ladda ner rapporten

Läs mer om projektet

Hej, vad ser ni som de viktigaste resultaten av ert arbete i projektet?
– Den största överraskningen är hur stort intresset har varit både inom textil- och byggbranschen. Vi har träffat aktörer, från garnproducenter till stora entreprenadbolag, som med olika perspektiv har sett möjligheter med tekniken. Genom projektet har vi nu etablerat leverantörsrelationer inom textilbranschen som gör att vi kan utveckla och leverera prototyper i full skala. Vilket vi till exempel gjort till vår utställning Monumental Knit på Form/Design Center i Malmö, där vi stickat platsspecifika och måttanpassade installationer i en industriell process. Det bekräftar vår hypotes att det är fullt möjligt att ta nya tillämpningar till industriell produktion redan inom 2-3 år baserad på existerande teknologi och leveranskedjor inom textilbranschen. I och med det blir problemformuleringen blir lite bakvänd för aktörer inom byggbranschen som är vana att innovationsarbete handlar om teknikutveckling och optimering, inte design. När det gäller 3D-stickning är utmaningen designinnovation – att utveckla koncept och formge dem. Nästa steg är att få finansiärer och projektpartners att se potentialen med designdriven utveckling och tillsammans skapa nya sätt att bygga, säger Matilda Norberg.

Vem ser ni som mottagare av resultaten?
– Vi riktar oss nu till aktörer som vill hitta nya disruptiva lösningar i byggd miljö utifrån hållbarhet, digitalisering och form. Även om det är tuffa tider inom branschen just nu tror vi att det är med de stora aktörerna som vi på relativt kort tid kan utveckla och implementera lösningarna i riktiga projekt. Framförallt letar vi samarbeten med producenter, materialleverantörer, entreprenörer och forskningsintitut. Förutom att vara lätta och extremt anpassningabara erbjuder 3D-stickade material unika gestaltningsegenskaper för form, färg, textur och taktilitet, vilket passar för att skapa identitetskapande miljöer och starka upplevelser. Så vi riktar oss också till byggherrar, fastighetsbolag, varumärken och djärva entreprenörer där ute som vill vara först ut med en teknologi som tillhör framtiden, säger Joel Persson.

Hur hoppas ni att mottagarna ska ta resultaten vidare?
– Med 3D-stickning är det möjligt att ta fram skräddarsydda material som är helt tillverkade i en digital produktionskedja – vilket går att använda i en rad olika produkter och system. Lågt hängande frukt är interiöra applikationer, där potentialen bland annat ligger i att skapa nya akustiska lösningar direkt i materialet – eller varför inte stickade flyttbara innerväggar med integrerade installationer? Vi ser redan nu ett intresse för stickade gjutformar av komplex form vilket redan har testats med flatbäddsmaskiner (2D-stickning) av bland annat Zaha Hadid Architects. Med 3D-stickning öppnas det upp för ytterligare möjligheteer som kan bidra till minskad och optimerad materialanvändning. Vi hoppas helt enkelt att hitta samarbetspartners som vill ta en stark position i omställningen av samhällsbyggnadssektorn. Men också att fler i ska förstå potentialen som 3D-stickning och textilbranschens kapacitet kan erbjuda i samhällsbyggandet, säger Edvin Bylander.

Uppdaterad den