Gå till innehållet

Lämna dina synpunkter på Tillämpningsanvisningar BIM

Nu kan du lämna dina synpunkter på projektet. Läs mer varför du ska vara med och påverka, och hur det går till.

Amanda Berneblad

”Under projektets gång har det blivit tydligare att samspelet mellan projektet och branschen är väldigt viktig. Att vi som arbetar med materialet förstår vad det är branschen önskar och förväntar sig av vårt resultat. För att nå dit behöver vi branschens feedback och tankar. Hjälp oss att hjälpa rätt!”, säger Amanda Berneblad (bilden) som ingår i projektgruppen.

Läs mer om projektet

Från och med april månad 2024 kommer tillämpningsanvisningarna att uppdateras successivt på den temporära webbsidan: Tillämpningsanvisningar BIM – Tillämpningsanvisningar BIM (kravportal.se). Det kommer alltså inte att skickas ut några fler tidssatta remissomgångar, utan du kan när som helst gå in och se hur innehållet växer fram via webbsidan. Du kan även påverka innehållet genom att skicka in synpunkter på innehållet till Anna Martin Bell. Projektet tar emot synpunkter fram till och med den sista september.

Det går att skriva ut varje sida som en pdf genom att klicka på ikonen högst upp på sidan:

Leveransskedet, instruktion

Observera att allt material på webbsidan är under arbete ända tills projektet avslutas i oktober. Vi hoppas du vill bidra med din input!

Uppdaterad den