Under 2024 genomgår vi en nioårsutvärdering av programmet. Du som har ett eller flera projekt i Smart Built Environment kan därför bli ombedd att lämna uppgifter till, eller besvara frågor från, våra utvärderare. Om du har frågor om detta får du gärna kontakta oss på kansliet.

Kontakta oss

Uppdaterad den