Vågar du ta AI-klivet?

AI-klivet hjälper företag och organisationer att höja kompetensen inom AI – från uppstart till uppskalning av projekt. I skräddarsydda team delas kunskap och lärdomar med andra i liknande yrkesroller på regelbundna digitala och fysiska träffar.

Ann-Kristin Belkert, verksamhetsledare AI Arena

Välj ditt team

Under ett års tid har deltagarna tillgång till ett av AI-klivets team, bestående av personer som jobbar med liknande frågor och utmaningar. På träffarna ges möjlighet att höra inspirerande föredrag och dela exempel på tillämpningar av AI. Det finns även tid för kunskapsdelning, reflektion och möjlighet att presentera och diskutera egna idéer och pågående projekt kopplade till AI.

Sektorn har påbörjat tillämpningen av AI de senaste åren med det saknas fortfarande forum för samverkan. Här kommer AI-klivet in som en mötesplats där idéer och projekt förverkligas och skalas upp, säger Ann-Kristin Belkert, verksamhetsledare för AI Arena.

Målet med AI-klivets team är att ge deltagarna ökad kunskap, stöd, värdefulla kontakter och inspiration för att vara en drivande kraft av tillämpningen av AI i verksamheter i samhällsbyggnadssektorn.

Välkommen att vara med och forma framtiden för AI inom samhällsbyggnad!

Till aiarena.se

AI Arena driver AI-klivet

AI Arena är en mötesplats för acceleration av AI-tillämpningar inom samhällsbyggnadssektorn och drivs av BIM Alliance, Geoforum Sverige och IQ Samhällsbyggnad, med stöd från Smart Built Environment. AI-klivet är nästa etapp inom AI Arena.

Till aiarena.se

Mer om AI Arena:

Uppdaterad den