Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Det är nu klart att BIM Alliance kommer in som part i Smart Built Environment. Det möjliggör ett tydligare samarbete mellan organisationerna. Syftet är att:

  • Skapa ett tätare utbyte mellan organisationerna, temaområden och intressentgrupper.
  • Lyfta gemensamma policyfrågor så som den kommande digitaliserings-strategin och Boverkets arbete med rollen som BIM har i offentligrättsliga processer.
  • Bidra till ömsesidig omvärldsbevakning och internationella nätverk.

Vi önskar BIM Alliance varmt välkomna bland Smart Built Environments parter!

Uppdaterad den