Den 25 april kl. 11-11.50 bjuder Energimyndigheten, Formas och Vinnova in till ett seminarium med fokus på de viktigaste slutsatserna efter effektutvärderingar av 17 strategiska innovationsprogram. Du kan delta på plats i Stockholm, eller digitalt.

Utvärderarna Thomas Åström och Eric Arnold från Technopolis Group presenterar slutsatser och rekommendationer från rapporten: Meta-evaluation of the Swedish Strategic Innovation Programmes.

Slutsatserna diskuteras i ljuset av nuvarande och framtida behov för policyutveckling. En viktig del av uppdraget till utvärderarna har varit att ta sikte på hur instrument liknande de strategiska innovationsprogrammen, skulle kunna utvecklas för att bättre möta rådande samhällsutmaningar och behov av omställning och systeminnovation.

Rapportens slutsatser kommenteras av en panel av internationella experter inom fältet forsknings- och innovationspolicy.

Anmäl dig här!

Uppdaterad den