Brains & Bricks bjuder in till digitalt frukostmöte den 22 maj kl.08.00-09.00 där Anna Fredriksson berättar om ”Störningsfri stad”, ett projekt med finansiering genom Smart Built Environment.

Målet med projektet är att, med hjälp av simulering och visualisering, visa på de effekter som byggtransporter och avstängningar har på den omkringliggande staden.

Projektgruppen arbetar med byggtransportdata för att analysera effektivitet och därmed kunna påverka densamma. De arbetar också med hur olika aktörers planeringsprocesser behöver anpassas för att planera för en störningsfri stad.

Anmäl dig till frukostmötet här!

Uppdaterad den