Anna Martin Bell. Foto: Privat

Text: Ann-Sofie Borglund

Anna Martin Bells innovationsidé tar sitt avstamp hur vi ska använda kontorslokaler på ett mer hållbart sätt och hur rummet kan bidra till att uppnå en organisations eller ett projekts mål.

Plattformen verbeo.space som Proposphere utvecklar innebär att fastighetsägare kan erbjuda en ny typ av anpassningsbara rum, skräddarsydda för digitala möten. Användarna får tillgång till ett gränssnitt och ett virtuellt rum där de - bland annat med hjälp av VR-teknik - kan ha effektiva och kreativa jobbmöten. Gränssnittet öppnar upp för helt nya möjligheter att samverka och lösa komplexa arbetsuppgifter på distans och undvika onödigt resande.

Läs mer om coachning av projektidéer

Finansieringsstöd från Innovationsidén

Anna Martin Bell kände till programmet Smart Building Environment sedan tidigare och när hon såg utlysningen Innovationsidén tyckte hon att hennes idé passade in på kriterierna.

– Jag visste däremot inte att man kunde söka coachning också, men jag var på ett informationsmöte kring hur det fungerar och kände direkt att det skulle passa mig bra. Jag har inte tidigare ansökt om pengar eller jobbat med en innovationsidé så att få testa idén på coacher lät därför intressant, säger Anna Martin Bell.

Bra råd att ta med sig

– Det blev en riktigt bra möte med coachen som också har sammanfattat mötet skriftligt otroligt bra, säger hon entusiastiskt.

Hon lyfter särskilt fram att hon fick tydliga rekommendationer om vad hon behövde utveckla i sitt resonemang för att andra ska förstå idén bättre, men också konkreta råd kring vad hon mer borde ha med för att ytterligare stärka idén.

– Coachen var positiv och stöttande, men hade samtidigt respekt för min idé, säger Anna Martin Bell.

Ett råd som hon tycker var avgörande för idéns utveckling var att i ett tidigt skede exponera den för potentiella kunder.

– Jag lyssnade på det rådet och kontaktade potentiella kunder. Då började jag inse att jag var tvungen att vrida min lösning åt ett litet annat håll än jag ursprungligen hade tänkt. Det har också gjort att jag kommit närmare en kommersiell produkt.

Varför tycker du att man ska söka om att få coachning?

– Att sitta ensam och vidareutveckla en idé är inte rätt väg att gå tror jag, utan det är jättebra att testa sin idé på kloka människor som har erfarenhet i branschen och som vet hur det är att utveckla en idé. Det kan de här coacherna, säger Anna Martin Bell.

Läs mer om projektet

Anna Martin Bells innovationsidé "Hållbarhetssimulator" är ett digitalt verktyg (verbeo.space) som ska erbjudas till fastighetsägare och hyresgäster för att de ska kunna kartlägga hyresgästens behov gentemot fastighetsägarens erbjudande.

Uppdaterad den