I projektet "The Futures We Build" skapas visioner som ska ligga till grund för innovation, samarbeten och policyutveckling inom sektorn.

Frågor som projektet ställer är:

  • Hur ser samhällsbyggandet ut när målen i Agenda 2030 förverkligats?
  • Hur fungerar och organiseras sektorn?
  • Vilka framtider arbetar vi för och vilka steg måste vi ta på vägen?

I projektet bjuder vi in tvärvetenskapliga team att skapa visioner för en hållbar byggd miljö i Sverige. Visionerna inspirerar aktörer i sektorn och stödjer dem att samarbeta och transformera sitt arbete.

Intresseanmälan för teams är öppen till och med den 31 mars. Anmäl dig och dina kompanjoner här!

Advisory Board

Vi har bjudit in en samling kompetenta personer att utgöra Advisory Board för projektet:

  • Anna Eriksson, Generaldirektör, DIGG​
  • Sabina Jallow, Malmö universitet
  • Torben Klitgaard, VD, Bloxhub ​
  • Elin Lydahl, VD, Innovationsföretagen ​
  • Finn Williams, stadsarkitekt, Malmö stad​
  • Patrik Lundberg, affärsutvecklingschef, Skanska ​
  • Monica Skagne, VD, Adda AB och styrelseledamot i Smart Built Environment

Uppdaterad den