"Hållbarhetskompassen" är ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt verktyg för att navigera i organisationers hållbarhetsresa.

Testa Hållbarhetskompassen kostnadsfritt

Skicka din intresseanmälan till projektledare Tony Aperia.

Verktyget är utvecklat av forskare på Stockholms Universitet och digitaliserat med stöd av Smart Built Environment. Projektet söker nu pilotföretag, kommuner och statliga organisationer som vill testa tjänsten kostnadsfritt. Erbjudandet är begränsat och först till kvarn.

Genom en innovativ digital mätning kartlägger Hållbarhetskompassen fem viktiga områden:

  • Hållbarhetsanalys: Granska er nuvarande hållbarhetsnivå.
  • Triple Impact Metrics: Mät er påverkan ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
  • Stödjande beteende-analys: Förstå hur beteenden inom organisationen påverkar hållbarheten.
  • Drivkraftsanalys: Identifiera de drivkrafter som kan påverka förändring.
  • Varumärkesanalys: Utvärdera hur er organisation positionerar sig inom hållbarhetsramverket.

Hur fungerar det?

Ledningen kickstartar processen genom att skicka ut en inbjudan i form av en länk till medarbetarna. Genom att besvara det digitala frågeformuläret deltar varje medarbetare i skapandet av en holistisk bild av organisationens hållbarhetsläge. Efter analys av resultaten digitalt genereras en översikt över både nuläget och önskat läge för organisationen. Ledningen kan sedan vidta åtgärder för att stärka organisationens hållbarhetspåverkan.

Läs mer om projektet.

Uppdaterad den