Läs mer om projektet

Den 20 mars bjuder det strategiska projektet Tillämpningsanvisningar BIM in till digital workshop kl. 9-12. Projektet har som ambition att ta fram branschpraxis för digital informationshantering i samhällsbyggnadssektorn baserat på tre olika standarder. I fokus för workshopen är projektets andra delleverans, som innehåller goda exempel och anvisningar för ISO 1950, CoClass och IFC.
Anmälan till workshopen görs direkt till projektledare Anna Martin Bell.

Du kan också få inbjudan genom att anmäla dig till projektets referensgrupp. Referensgruppen träffas digitalt en gång i månaden för att diskutera frågeställningar kopplade till projektet.

Uppdaterad den