Kristina Gabrielii, Smart Built Environment och Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad inleder konferensen

Den 8 februari lyssnade ett fullsatt Färgfabriken på en rad olika talare på temat "Klimatsäkert, cirkulärt och snabbt – effekter av digitalt samhällsbyggande". Konferensen lyfte resultat från Smart Built Environment och skedde som ett samarbete med IQ Samhällsbyggnad.

Innovation är en viktig drivkraft för att lösa vår tids samhällsutmaningar. Vi behöver utveckla bättre lösningar, få dem i bruk och det måste ske snabbt. Vi har inte tid att vänta på framtidens hållbara samhällsbyggande, vi ska använda de resultat som finns, här och nu! Detta och mer stod på temat när över 200 deltagare besökte Färgfabriken i Stockholm för en heldagskonferens. Utöver scenpresentationer visades projektresultat på en "mini-mässa". Här mötte deltagarna projekt om AI, cirkularitet, geodata, ekosystemtjänster, digitala tvillingar, klimatdata, träbyggnad, ledningsanvisningar, framtidsvisioner och skolplanering.

Uppdaterad den