Driving urban transitions call 2024
Anmäl dig här

Digitalt informationsmöte måndagen den 9 september kl. 13.00-14.00

Anmäl dig på Formas webbplats.

Måndag den 9 september klockan 13.00–14.00 arrangerar Formas, Energimyndigheten och Viable Cities ett informationsmöte. Under hösten 2024 öppnar den tredje europeiska utlysningen om stadsutveckling inom partnerskapsprogrammet Driving urban transitions, DUT. Det finns goda förutsättningar att söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt kopplat till städers hållbarhetsarbete – även för redan pågående projekt. Informationsmötet kommer ske digitalt via Zoom.

Transnationella forsknings- och innovationsprojekt inom urban utveckling kan få stöd genom årets utlysning inom Driving urban transitions. Aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella projekt som hjälper städer i deras omställning till mer hållbara samhällen. Mer information om utlysningen kommer under sommaren.

Informationsmöte för svenska aktörer

Under informationsmötet kommer Formas, tillsammans med Energimyndigheten och Viable Cities, att berätta om innehållet i partnerskapet, inriktningen för utlysningen och praktiskt kring ansökning. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.

Registrera dig för att få inbjudningar till kommande event och nätverksmöjligheter inom Driving urban transitions och JPI Urban Europe. Det går också bra att spara datumet till informationsmötet och sedan ansluta.

Driving urban transitions

Mer om Driving Urban Transitions

Läs mer om programmet och utlysningar på dutpartnership.eu

Driving urban transitions är ett partnerskap inom Horisont Europa med syfte att driva på stadsutveckling mot en hållbar framtid. Programmet ska intensifiera det europeiska arbetet med urbana utmaningar och möjliggöra för myndigheter, forskare, kommuner, företag och invånare att omsätta globala strategier till lokala initiativ. Formas och Energimyndigheten bidrar med finansiering och svenska aktörer kan söka medel i utlysningar som genomförs inom ramen för partnerskapet.

Uppdaterad den