Gå till innehållet

Projekt DigSam - Digital Samhällsbyggnadsprocess

Trots att digitaliseringen pågått i över 30 år är fortfarande en stor del av samhällsbyggnadsprocessen analog och pappersbaserad. Hur säkerställer vi att samhällsbyggnadsprocessen är inkluderande, effektiv och enhetlig?

Projektledare: Elisabeth Argus, digital strateg och vd på Bonacordi.

Information som arbetas fram i processens olika faser ska kunna användas på ett smidigt sätt av nästa aktör i nästa skede processen. För att nå dit behöver informationen vara digital och standardiserad.

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden — att genomföra översiktsplanering, medborgardialog och medskapande med användning av digitaliseringens tekniska möjligheter. Därutöver kommer projektet att kartlägga möjligheterna till enklare lagring och åtkomst av data samt vilka upplevda juridiska hinder som finns för en digital samhällsbyggnadsprocess.

DigSam är en utökning och fördjupning av projektet ”Smart planering för byggande” inom Smart Built Environment och ett resultat av regeringens samverkansprogram ”Smarta Städer”. Projektet är finansierat av Vinnova och sektorn samfinansierar med lika mycket. Projektet startade i september 2017 och kommer att pågå till december 2019.

Fem fokusområden

DigSam består av fem olika arbetspaket:
Arbetspaketledare: Martin Andrée, Ulf Hedlund, Monica Ek, Frida Hammarlind och Andreas Huss.

Senaste nytt från projektet

Filmer

Filmer från projektet DigSam.

20190823
Inbjudan - DigSam presenterar projektresultat 7 november

20190701
Kommande evenemang där DigSam presenteras

20190627
Stort engagemang på referensgruppsmöte för DigSam-projektet

20190521
Så får vi digitaliseringen att bli verklighet
I mitten på maj hölls den sista utbildningsdagen för kommuner i DigSam. Temat för dagen var förankring och implementation - hur får vi digitaliseringen att hända?

20190510
Juridiska hinder för digitaliseringen: ”Vi måste tänka nytt och inte bara digitalisera gamla arbetssätt”
Vilka juridiska hinder bromsar digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen? Det kartlägger en unik studie där ett fyrtiotal personer från både offentlig och privat sektor intervjuats om vilka juridiska hinder de upplever finns idag.

20190405
På väg mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess - rapport från Position 2030
DigSam-projektet är nu inne i andra halvleken av projekttiden. På konferensen Position 2030 höll projektledarna för DigSams olika arbetspaket ett gemensamt fördjupningspass för att presentera aktuella resultat.

20190319
Ny handbok stöttar kommuner i digitaliseringen av detaljplaner
En ny digital handbok ger konkreta tips och råd till landets kommuner i arbetet med att digitalisera och vektorisera nya och gamla detaljplaner.

Fler nyheter i vårt nyhetsarkiv

Följ oss på Linkedin för löpande uppdateringar från projektet.

Kontakt:

Projektledare: Elisabeth Argus, digital strateg och vd på Bonacordi. Tel: 076-764 41 00 elisabeth.argus@bonacordi.se