Porträtt på Ylva Berner
Ylva Berner jobbar till vardags på WSP. Under första halvåret 2017 var hon projektledare för ett projekt inom Smart Built Environment.

Hur har arbetet med projektet fortlöpt?
- Arbetet har gått bra! Arbetsgruppen har bestått av personer från olika delar av sektorn och som alla har bidragit med olika kunskap och erfarenheter. Det har gett oss ett brett perspektiv på testfrågorna. Engagemanget har varit högt. Tillsammans ägnade vi också inledningsvis mycket tid till att strukturera arbetet och diskutera hur vi skulle arbeta och vad vi skulle leverera. Det gav oss sedan ett bra flyt i arbetet. Vi har också haft en referensgrupp knuten till projektet, vilket varit värdefullt. Referensgruppen delade med sig av sin breda erfarenhet och gav oss viktig stöttning under projektets gång.

Vad har varit höjdpunkter respektive utmaningar i arbetet?
- Höjdpunkten var naturligtvis att lämna in vår rapport, som blev väl mottagen. När projektgruppen träffades första gången i december visste vi inte alls vad det skulle bli för något. Men efter ett halvårs hårt arbete blev det en bra rapport, som nu kommer att ligga till grund för fortsatt arbete.

- Det har varit en utmaning för mig som projektledare att sätta mig in vad det innebär att få statlig finansiering som ska motfinansieras från de deltagande parterna. Det är en helt annorlunda administration än den jag är van vid. Det har varit utmanande och ibland svårt, men samtidigt lärorikt.

Vad har det gett dig och din arbetsgivare?
- För mig personligen innebär det att jag fått ett helt nytt kontaktnät. På sikt kan det säkert innebära fler nya uppdrag. Jag brinner för utvecklingsfrågor och i samhällsbyggnadssektorn behöver vi personer som vill driva på förändring. Det här var ett tillfälle för mig att få vara med och driva förändring och utveckling.

- Jag jobbar på WSP där vi hela tiden arbetar med att lösa problem och driva utveckling. Att delta i utvecklingsprojekt är ett sätt för oss hitta nya lösningar, få nya kunskap och se nya mönster. Med andra ord är det en naturlig del av WSPs verksamhet.

Har du några råd till andra som vill engagera sig i de strategiska projekten inom Smart Built Environment?
- Egentligen bara ett enda – om man är intresserad av utveckling och vill vara med och förändra – bara gör det! Det ger väldigt mycket!