Vill du veta mer om de strategiska projekten och hur du kan engagera dig?

Kontakta programkansliet för att få veta mer om vilka strategiska projekt som pågår och planeras. När ett strategiskt projekt ska initieras hålls ofta ett antal öppna workshoppar. Håll ögonen i vårt kalendarium. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du löpande information on om vad som händer i programmet.

Så här går det till att starta ett strategiskt projekt:

Ett strategiskt projekt initieras av programstyrelsen som även utser en processledare. Processledarens uppgift är att ta fram en beskrivning som underlag för projekt inom ett fokusområde, i samverkan med centrala aktörer. Beskrivningen utgör sedan underlag för öppna arbetsmöten, som syftar till att konkretisera vilka projekt som behöver genomföras samt att ta fram förslag till projektbeskrivning, bemanning och samfinansiering för projekten.

Projektbeskrivningarna granskas sedan av programmets rådgivande grupp som ser över projektens inbördes prioritet och bevakar Smart Built Environments krav, till exempel avseende jämställdhet, beaktande av att små och medelstora företag och internationellt perspektiv, finns med. När förslagen granskats av programmets rådgivande grupp tas de upp för beslut i programstyrelsen om genomförande, bemanning och finansiering. Efter att programstyrelsen fattat ett positivt beslut skickas projekten till de forskningsfinansierande myndigheterna som slutligen fattar beslut om tilldelning av medel.

Efter beslut är det respektive projektledares ansvar att genomföra projektet och rapportera både progress och slutresultat.