Den årliga utlysningen öppnar i november och stänger i februari påföljande år. Det innebär att de sökande får lång tid att hitta samarbetspartner, formulera idéer och ordna samfinansiering. Det tematiska innehållet i utlysningarna kommer att variera men utlysningarna kommer att vara relativt breda och stora.

Under 2019 hålls två öppna utlysningar