Börjar:
Slutar:
Plats:
7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm
Ort:
Stockholm

Processledarens uppdrag innebär att föra dialog med parter och intressenter inom programmet kring vilka strategiska satsningar som vi ska driva under programperioden.

Under maj hålls tre workshoppar med olika fokus som är öppna för alla som är intresserade av att påverka och/eller medverka inom temaområdet. Resultatet från workshoppar kommer sedan att analyseras och bearbetas till ett förslag som skickas ut på remiss.

  • Fokus Fastighetsförvaltning: Den 6 maj 13.00–16.00, Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm (Fullbelagt, anmälan har stängt)
  • Fokus Tidiga skeden (planprocessen): Den 16 maj, 8.30–11.30, 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm
  • Fokus Produktion: Den 23 maj, 13.00–16.00, Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm (Fullbelagt, anmälan har stängt)

Anmälan

Ange namn på organisation eller företag
Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Uppdaterad den