Börjar:
Slutar:
Plats:
Sveriges Byggindustrier, Navigationsgatan 1A, Malmö
Ort:
Malmö

Projekten Produkt- och miljödata Produktion respektive Förvaltning har tillsammans tidigare redovisat ett förslag på hur vi åstadkommer ett obrutet flöde av information genom bygg- och förvaltningsprocessen. Projekten bjuder nu in till fyra resultatseminarier, för att visa hur detta kan bli verklighet med tillgängliga digitala verktyg. Vi vill också ge möjlighet till en utvecklad syn på just begreppet obrutna informationsflöden, där vi tagit fasta på att vi i framtiden inte förflyttar informationen i processen utan snarare säkrar en ständig informationstillgång över byggnadens livscykel.

Partsnätverk

För dig som är part i Smart Built Environment ordnar vi en partsnätverksträff i samband med seminariet. Temat för träffen är internationalisering. Nätverksträffen sker som en lunch i direkt anslutning till seminariet, dvs. kl. 11.00-12.30. Ange i anmälan om du vill delta!

Vill du veta mer om detta och andra resultat från de båda projekten så ta chansen att komma till något av våra seminarier:

7 maj, 9.30–12.00, Luleå Tekniska Universitet, Luleå
• 13 maj, 12.30–16.00, Sveriges Byggindustrier, Navigationsgatan 1A, Malmö
14 maj, 9.00–12.00, NCC Dome of Visions, Lindholmsplatsen, Göteborg
15 maj, 12.30–16.00, WSP, Arenavägen 7, Stockholm

Anmälan

Ange namn på organisation eller företag
Klicka i rutan om du önskar delta
Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Uppdaterad den