Börjar:
Slutar:
Plats:
Campus Gotland, Högskolan, sal E30, Visby
Ort:
Visby

De beslut som fattas i den omedelbara framtiden om t.ex. infrastruktur, boende och transportsystem avgör förutsättningarna för samhällsutvecklingen. Det vi bygger och skapar nu utgör grunden för de närmsta 50–100 årens samhällsutveckling. Därför måste samhällsbyggnadssektorn ta en tätposition i förändringen mot det hållbara samhället. Samhällsbyggnadssektorn måste rusta sig för att ta ett stort kliv mot framtiden, bland annat genom gränsöverskridande forskning som tar utgångspunkt i de behov som finns, så väl inom som utanför sektorn, och nyttja Sveriges styrkor. För att behöver vi ny kunskap. Det ska ske genom forsknings- och innovationsarbete i Sverige. Samtidigt måste vi bli duktigare på att blicka ut mot omvärlden, där samma omställning pågår, och hämta hem kunskaper. Vi måste också förnya och förändra utbildning och kompetensutveckling mot modeller av mer livslångt lärande. Tillsammans diskuterar vi framtidsfrågor.

  • Göran Lindsjö, AI-expert, Governo AB
  • Anita Aspegren, VD, IQ Samhällsbyggnad
  • Birgitta Olofsson, vice VD, FoU-chef, Tyréns
  • Anders Sjelvgren, GD, Boverket
  • Fler talare tillkommer

Almedalsveckans program

Uppdaterad den