BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening med cirka 200 medlemmar, och som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM – digital strukturerad informationshantering.

BIM Alliance arbetar brett med samhällsbyggandets digitalisering, till nytta för alla aktörer, i form av ökad hållbarhet, ökad effektivitet och ökad kvalitet i produkter och processer.

Genom BIM kan obrutna informationsflöden skapas i samhällsbyggandets processer och samhällsbyggnadssektorn effektiviseras betydligt. Läs mer på bimalliance.se.

BIM Alliance söker nu en ny VD med anledning av att nuvarande VD Olle Samuelson har blivit utsedd till adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet, och därmed kommer att avgå som VD.

Rollen som VD

VDs uppdrag är att fortsätta förflytta BIM Alliance och vara en starkt pådrivande aktör för att skapa en mer hållbar och resurseffektiv samhällsbyggnadssektor, genom digitalisering.

VD för BIM Alliance verkar som en samlande kraft, representerar medlemmarna/sektorn, driver påverkansarbete med syfte att skapa förutsättningar för en ökad digitalisering och därmed en mer hållbar och effektiv sektor.

VD har en mycket aktiv roll i att driva det strategiska visionära arbetet. Vidare bedrivs verksamhet inom kunskapsutbyte, utvecklingsarbete och projekt samt standardisering, både nationellt och internationellt.

Till sin hjälp har VD en ledningsgrupp, intressentgrupper, kansli, styrelse och engagerade medlemmar.

Som VD för BIM Alliance kommer du att vara anställd på IQ Samhällsbyggnad, som tillhandahåller VD-tjänsten till BIM Alliance. Du kommer att vara en del av IQ Samhällsbyggnads kansli och ägna en del av din arbetstid åt sektorsövergripande forsknings- och innovationsfrågor.

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som driver frågor kring forsknings-, innovations- och kvalitetsutveckling inom samhällsbyggnadsområdet. IQ Samhällsbyggnad samordnar också sektorsövergripande program och projekt. På kansliet på Drottninggatan 33 i Stockholm finns idag 14 medarbetare. Läs mer om IQ Samhällsbyggnad på iqs.se.

Din profil

Vi söker dig som är strategisk och visionär vad gäller digitalisering i samhällssektorn. Du är omvärldsintresserad och förstår samhällets respektive sektorns utmaningar och möjligheter med digitalisering.

Det är viktigt att ha förmåga att lyfta blicken och visualisera målet, och samtidigt kunna översätta övergripande strategier till konkreta aktiviteter utifrån medlemmarnas förutsättningar. Du är engagerad i utvecklingsfrågor, duktig på att få saker att hända och är en proaktiv projektledare.

VD behöver ha god ledarerfarenhet, det vill säga kunna initiera, prioritera, planera, delegera och följa upp verksamheten.

Kontakt

BIM Alliance samarbetar med PM Search i denna rekrytering. Kontakta Ebba von Schwerin (070-751 09 01, ebba@pmsearch.se) för ytterligare information och för att söka tjänsten. Intervjuer sker löpande, sista ansökningsdag är 26 april.

Uppdaterad den