Det externa rådets uppgift är att bistå programmet med omvärldsbevakning och framtidsspaning inom programmets verksamhetsområden ur ett internationellt perspektiv.