Utbildningsseminarier med fokus på användning av digital teknik

Andreas Huss, Sweco har lett arbetspaket Utbildningsseminarier med fokus på användning av digital teknik i DigSam.

Upplevda juridiska hinder för en digital samhällsbyggnadsprocess

Martin Andrée, Lantmäteriet, har lett arbetspaketet om Upplevda juridiska hinder för en digital samhällsbyggnadsprocess i DigSam.

Digital handbok för digitaliserade och standardiserade detaljplaner

Sascha Benes, Örebro kommun har lett arbetspaketet Digital handbok för digitaliserade och standardiserade detaljplaner i DigSam.

Digital aktörsdialog

Projektet DigSam arbetar för en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess med särskilt fokus på tidiga planeringsskeden. Digitalisering av bland annat medborgardialogen var temat för den tredje utbildningsdagen för kommuner i projektet.

Parametrisk design

Film med Andreas Huss och Robert Granstam Sweco Architects samt John Hellman, Helsningborgs Kommun.

Om DigSam

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden.
Mer om DigSam - Digital Samhällsbyggnadsprocess