En digital samhällsbyggnadsprocess

Karolina Larsson, Stockholm stad:

Martin Andree, Lantmäteriet:

Kurt Löwnerts, Sweco:

Elisabeth Argus, BonaCordi:

Margareta Åslund, Falu kommun:

Ulf Hedlund, Tyréns:

John Hellman, Helsingborgs kommun:

Klas Eckerberg, Svensk Byggtjänst:

Andreas Persson, Familjebostäder:

Monica Ek, WSP: