Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad. Vi hänvisar därför till IQ Samhällsbyggnads integritetspolicy avseende hantering av personuppgifter (GDPR) för denna webbplats.

IQ Samhällsbyggnads policy avseende integritet beskriver hur IQ Samhällsbyggnad och samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då IQ Samhällsbyggnad tillhandahåller tjänster och personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med integritetspolicyn visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Integritetspolicy gäller även för de program och projekt som IQ Samhällsbyggnad driver förutom BIM Alliance och Bygginnovationen som har egna integritetspolicys.

Till IQ Samhällsbyggnads integritetspolicy