Smart Built Environments valberedning består av följande personer:
Birgitta Olofsson, Tyréns
Peter Fransson, Boverket
Malin Löfsjögård, Svensk Betong