Smart Built Environments valberedning består av följande personer:
Jan Byfors, NCC (sammankallande)
Elisabeth Argus, BonaCordi
Saga Hellberg, Byggherrarna