Smart Built Environments valberedning består av följande personer:
Niklas Sörensen, Ramboll Sverige
Peter Fransson, Boverket
Malin Löfsjögård, Svensk Betong (sammankallande)