Smart Built Environments valberedning består av följande personer:
Elisabeth Argus, BonaCordi
Jan Byfors, NCC (sammankallande)
Saga Hellberg, Byggherrarna