Vi vill stötta aktörer med förändringsvilja och innovativa lösningar som kan tackla problem och skapa morgondagens konkurrenskraft

Vår strategi är att skapa en informationsinfrastruktur för samhällsbyggnadssektorn och möjliggöra affärsmässiga tillämpningar som går att realisera genom digitalisering och industrialisering samt integrera samhällsbyggandets alla processer så att de samspelar till nytta för både sektorns aktörer och samhället i stort.

Särskilt vill vi stötta de företag och organisationer som vill gå före – aktörer med förändringsvilja och innovativa lösningar som kan tackla morgondagens problem och skapa morgondagens konkurrenskraft.

Smart Built Environment stöder och samordnar initiativ. Vi arbetar med strategiska projekt och öppna utlysningar inom åtta fokusområden. Vi arbetar kontinuerligt med att sprida resultat och erfarenheter till samhällsbyggnadssektorns olika aktörer.