Att förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver samverkan mellan aktörer

Sektorn består av ett stort antal aktörer som arbetar tillsammans i gemensamma projekt eller processer där de olika aktörerna har tydliga roller och ansvar. För att digitaliseringen ska bli ett verktyg som leder till en positiv utveckling krävs det därför enighet om nya sätt att kommunicera liksom om nya arbetssätt och processer.

Digitaliseringen generellt utvecklas mycket snabbt i hela samhället. Den snabba digitaliseringen ger stora möjligheter att möta utmaningarna i sektorn som till exempel låg produktivitet, långa ledtider, hög påverkan på miljön men även samhällets och de globala utmaningarna: bostadsbrist, behov av robust infrastruktur, klimatförändringar, urbanisering och demografiska förändringar. Men digitaliseringen ställer också krav på förändringskapaciteten hos aktörerna inom samhällsbyggandet.

Smart Built Environments strategiska agenda och program utgår från detta.

Agenda Smart Built Environment