Programmets övergripande effektmål

 • 40 procent minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering av byggnader och infrastruktur
 • 33 procent minskning av total tid från planering till färdigställande för
  nybyggnad och renovering
 • 33 procent minskning av de totala byggkostnaderna
 • Flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, plattformar samt nya konstellationer av aktörer

Effektmål kopplat till programmets temaområden

Innovationer och nya tillämpningar

 • Förbättrat obrutet informationsflöde i samhällsbyggandets processer
 • Ökad integration av BIM och GIS
 • Integrering av digitalisering och industrialisering testas av näringsliv och myndigheter i verksamheten
 • Öppna data tillgänglig för byggande, brukande och underhåll
 • Innovationer baserade på öppna data
 • Ökad produktivitet
 • Affärsmodeller baserade på digitalisering och industrialisering i ett livscykelperspektiv
 • Nya tjänster eller produkter
 • Digitalisering, optimering eller industrialisering som leder till lägre CO2 och/eller energianvändning
 • Nya aktörer inom akademi och näringsliv
 • Nya organisatoriska former för byggprojekt, aktörer och roller
 • Ökad innovationskraft

Värdekedjor och affärsmodeller

 • Förbättrat obrutet informationsflöde i samhällsbyggandets processer
 • Öppna data tillgänglig för byggande, brukande och underhåll
 • Affärsmodeller baserade på digitalisering och industrialisering i ett livscykelperspektiv
 • Nya organisatoriska former för byggprojekt, aktörer och roller
 • Effektivare myndighetsprocesser
 • Modellbaserad information har avtalsmässig status
 • Ny lagstiftning som stöder delning av digitala data
 • Lösningar för ansvar, ägande och nyttjanderätt av digital information
 • Metoder för att bedöma risker med förändrade strukturer

Informationsinfrastruktur

 • Förbättrat obrutet informationsflöde i samhällsbyggandets processer
 • Ökade integration av BIM och GIS
 • Digitalisering, optimering eller industrialisering som leder till lägre CO2 och/eller energianvändning
 • Robusta miljö- och byggvarudeklarationer tillgängliga och användbara i digitalt format
 • Minskad resursförbrukning och spill i processer

Kunskap och kompetens

 • Ökad produktivitet
 • Forskningsbaserad kunskap inom programmets områden
 • Affärsmodeller baserade på digitalisering och industrialisering i ett livscykelperspektiv
 • Fler forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer etablerade med ökad integration mellan samhälle och akademi
 • Förändrade arbetssätt, processer och organisering inom samhällsbyggandet
 • Lärande organisationer
 • Digitalisering, optimering eller industrialisering som leder till lägre CO2 och/eller energianvändning
 • Nya aktörer inom akademi och näringsliv