Fokusområdet Innovationslabb innefattar testbäddar och demoanläggningar där programmets projektdeltagare kan testa, kontrollera, demonstrera och utvärdera nya innovativa tillämpningar av såväl teknik och standarder som av upphandlingsformer, arbetssätt och processer.

Flera projekt igång

I den utlysning som genomfördes våren 2016 fick nio projekt som handlar om testbäddar och verifieringsprojekt medel Tre av dessa fortsätter nu i fas 2. Två strategiska projekt pågår också.

Innovationslabbet omfattar både fysiska miljöer för långsiktig test- och demoverksamhet och tillfälliga miljöer, inom till exempel konkreta byggprojekt, där näringsliv, offentlig sektor och akademi samverkar.

Innovationslabbet är centralt för Smart Built Environment eftersom de resultat som tas fram inom programmet behöver testas, utvärderas och vidareutvecklas.