Projekt inom fokusområdet

Fem projekt blev beviljade medel sommaren 2017, i programmets tredje utlysning.

Detta sker genom projekt som initieras i en öppen utlysning under 2017. Syftet med projekten är att skapa affärsdrivna tillämpningar genom att utveckla och utvärdera nya innovativa produkter, tjänster och processer.