Ett nyckelbegrepp inom programmet är samarbete och gemensam tillgång till och utnyttjande av information. För att göra detta möjligt måste vi arbeta med standardisering inom tre huvudområden:

  1. Begrepp och klassifikation
  2. Datamodeller
  3. Processer och informationsleveranser.
Projekt inom fokusområdet

Inom fokusområdet pågår flera strategiska projekt.

Viktiga insatser och förslag till konkreta projekt finns sedan tidigare framtaget av sektorns aktörer och finns redovisade i rapporten ”BIM Standardiseringsbehov”. Dessa projekt måste kompletteras och harmoniseras med motsvarande behov inom geodata samt att standardiseringsinsatserna måste ta hänsyn till såväl traditionella projektbaserade processer som till industriella processer.

Standardiseringsarbetet måste också inkludera förhållandet till övrig digital utveckling som till exempel Internet of things och big data, så att sensorer och stora datakällor kan nyttjas sömlöst i samhällsbyggandets informationsflöden.