Att förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver samverkan mellan många parter

Samhällsbyggnadssektorn består av ett stort antal aktörer som arbetar tillsammans i gemensamma projekt eller processer där de olika aktörerna har tydliga roller och ansvarsgränser. Förändringar kräver därför enighet om nya sätt att kommunicera liksom om nya arbetssätt, processer och lösningar för att skapa bättre beslutsunderlag och få den digitala informationen att löpa in och ut ur olika processer.

Digitaliseringen generellt utvecklas mycket snabbt, vilket skapar möjligheter men också ställer krav på förändringskapaciteten hos aktörerna. Digitaliseringen ger stora möjligheter att möta sektorns utmaningar med att öka produktiviteten, korta ledtiderna och minska påverkan på miljö och klimat. Den kan också bidra till att lösa de globala samhällsutmaningarna. Sedan programmet startade har globala mål för en hållbar utveckling arbetats fram i Agenda 2030. Smart Built Environments arbete ligger i linje med och bidrar positivt till flera av de 17 hållbarhetsmålen som till exempel:

  • Hållbar energi för alla (mål 7)
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9)
  • Hållbara städer och samhällen (mål 11)
  • Bekämpa klimatförändringen (mål 13)

Smart Built Environments strategiska agenda och program utgår från samhällets och sektorns utmaningar.

Agenda Smart Built Environment