Programmets parter har möjlighet att påverka programmets strategiska inriktning, de strategiska projekten och inriktning på utlysningar. Det är också parterna som på årsstämman väljer programstyrelse, som består av representanter för programmets parter.

Som part i Smart Built Environment ges du möjlighet att vara med i arbetet med att ta fram innovativa idéer och lösningar som både utvecklar din organisation och samhällsbyggandet i stort. Kunskap och kompetens om nya sätt att arbeta med innovation och utveckling, kontakt med aktörer från helt andra branscher och sektorer kan skapa nya och oväntade affärsmöjligheter.