Bli part i Smart Built Environment

Programmets parter har möjlighet att påverka programmets strategiska inriktning, de strategiska projekten och inriktning på utlysningar. Det är parterna som på årsstämman väljer programstyrelse, som består av representanter för programmets parter.

Ansök om att bli part

För att ansöka om att bli part fyller du i en ansökan enligt en mall som du sedan skickar in till info@smartbuilt.se. Din ansökan behandlas sedan på nästkommande styrelsemöte.

För att vi ska lyckas krävs ditt engagemang! Välkommen att följa med på resan!

Att vara part i programmet är avgiftsfritt och öppet för alla som vill engagera sig. Det som krävs är en vilja att bidra genom att stödja programmets mål, strategier och aktiviteter med eget arbete och/eller kontant finansiering. I dokumentet Regler för Smart Built Environment beskrivs mer om vad det innebär att vara part i programmet.

Personuppgifter

I Smart Built Environments integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.