Syftet med coachningsfunktionen är att stötta goda instegsprojekt utifrån idéer och initiativ inom programmets område som behöver stöd för att formulera och ta idéer till nästa steg, och utveckla resultat från tidigare projekt i ytterligare steg mot implementering.

Projektet startar i januari 2021 med målet att upprätta en stödjande funktion för sökande till Smart Built Environments utlysningar. Projektet, som pågår i två år, ska genomföra stödjande aktiviteter inför utpekade utlysningar. Inom projektet ryms en utvärdering av satsningen.

Fakta

ID:S-2020-17
Beviljad i: Strategiska projekt 2020
Projektledare: Mårten Lindström, More 10 AB
Biträdande projektledare: Anna Land, IQ Samhällsbyggnad