Utlysningen Innovationsidén beräknas öppna i juni 2021 och vänder sig specifikt till små och medelstora organisationer, såväl företag som kommuner. Utlysningen kommer endast att omfatta relativt små anslagsbelopp. Avsikten med detta är att ge en öppning för mindre projekt, som kan utvecklas och kanske i ett senare skede söka bidrag från de årliga utlysningarna.

Smart Built Environment kommer att erbjuda en coachningshjälp. Sökande som vill testa sin idé mot kvalificerade coacher innan man går in med ansökan kommer att kunna få möjlighet till detta. Mer detaljerad information kommer under våren.

Innovationsidén planerar att ha två utlysningar per år från och med 2022.

Från Smart Built Environment leds projektet av Mårten Lindström och Anna Land, kontakta någon av dem om du vill veta mer.

Fakta

ID:S-2020-17
Beviljad i: Strategiska projekt 2020
Projektledare: Mårten Lindström, More 10 AB
Biträdande projektledare: Anna Land, IQ Samhällsbyggnad