Om fokusområde Forskningsplattform

Forskningsplattformen är en vetenskaplig miljö som byggs upp i samverkan mellan flera akademiska parter. Den är en resurs för samordning av akademin, för att identifiera behov och analysera effekter av aktiviteter inom programmet. Plattformen ska också bygga ny kunskap till området.

Projekt