För 3D-fastighetsförvaltning är huvudsyftet förmågan att utveckla och hantera 3D-fastighetsförvaltning digitalt, holistiskt och hållbart. För att uppnå det har projektet BIM-baserad hantering av 3D-fastighetsinformation haft huvudfokus på hur man kan använda en BIM-ansats i digitaliseringen av 3D-fastighetsinformation genom en tvärvetenskaplig metodik.

Ta del av resultaten

Slutrapporten är på engelska och är skriven av:

  • Jing Sun, Department of Real Estate and Construction Management, KTH
  • Jenny Paulsson, Department of Real Estate and Construction Management, KTH
  • Lars Harrie, Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University
  • Kent Eriksson, Department of Real Estate and Construction Management, KTH
  • Jesper Paasch, University of Gävle, Sweden and Lantmäteriet
  • Väino Tarandi, V Tarandi AB

Läs även: "Ny BIM-baserad metod för fastighetsbildning i 3D" - intervju med Jing Sun, doktorand i projektet. Läs hela intervjun här.

Läs slutrapporten:

Forskargruppen har bestått av forskare från KTH, Lunds universitet, Högskolan i Gävle och Lantmäteriet samt arbete tillsammans med en referensgrupp från Stockholms stad och industriföretag.

Två arbetspaket för 3D-fastighetsinformation

I projektet har två arbetspaket genomförts: Arbetspaket 1 – livscykel för en svensk 3D-fastighetsbildningsprocess och Arbetspaket 2 – fastighetsekosystem.

Arbetspaket 1 har utvecklat en BIM-baserad livscykel för en svensk 3D- fastighetsbildningsprocess i form av en IDM processkarta för att visa hur 3D-fastighetsdata, 2D/3D-GIS-data och BIM-modeller skulle kunna delas, utbytas och lagras genom hantering av olika aktörer.

Arbetspaket 2 har föreslagit och skapat ett nytt multidisciplinärt nätverk för samarbete – affärsekosystembasera fastighetsförvaltning och utvidgning till ett bredare ramverk – fastighetsekosystem, som skulle kunna länka policy, aktörer, process, teknik och affärer tillsammans för en bättre och djupare förståelse av hållbar 3D-fastighetsförvaltning ur juridiska, tekniska, registrerings- och organisatoriska perspektiv.

Sammantaget visar resultaten att integrationen av BIM och 3D-GIS för 3D-registrering kan ge involverade aktörer nödvändig och korrekt information, kunskap och insikt som förbättrar ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat på ett hållbart sätt för både städer och medborgare. Vidare skulle fastighetsekosystemet kunna underlätta policyimplementering, samordna aktörers samarbete, förbättra processeffektiviteten, uppnå teknikintegration och innovation samt skapa värde över multidisciplinära kompletterande bidrag. I slutändan ger författarna rekommendationer från policy-, aktörs-, process-, teknik- och affärsaspekter som på ett holistiskt sätt skulle kunna underlätta digitaliseringen av livscykeln för 3D-fastighetsförvaltning och påskynda utvecklingen av fastighetsekosystemet på ett hållbart sätt.

Fakta

ID: U8-2020-7

Beviljad i: Utlysning 8

Projektledare: Jenny Paulsson, Kungliga Tekniska Högskolan