Om temaområdet

Temaområdet behandlar gemensam infrastruktur som sektorn behöver för den digitala och industriella utvecklingen. Området innehåller standardisering för utbyte och integrering av information i samhällsbyggandets processer inklusive informationsstrukturer för livscykelperspektiv, men också frågor om tillgänglighet till och ägande av data. Temaområdet motsvarar ungefär de tidigare fokusområdena Standardisering och Livscykelperspektiv.

Projekt