Projektet syftar till att tackla utmaningarna inom byggsektorn genom att använda avancerad AI och realtidsanalys för att identifiera och hantera risker i byggplaneringen samt säkerställa hållbarhet och effektivitet i byggprojekt.

Försenade byggprojekt i Sverige har allvarliga konsekvenser, inklusive ekonomiska förluster, påverkan på lokalsamhället, rättsliga och kontraktsmässiga problem samt miljöpåverkan. Utöver dessa utmaningar finns ett ökat behov i Sverige att bygga säkerhetsklassade projekt som fängelser och militära installationer. Dessa projekt är komplexa och kräver specifik dokumentation och IT-plattformar, vilket gör det avgörande att inkludera deras krav i utvecklingen av AI-teknik för att uppnå betydande samhällsekonomiska fördelar.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan forskare från DTU och Chalmers, projektutföraren Yolean samt byggföretag som idag är kunder till Yoleans planeringsmjukvara.

Målet är att använda AI för att förbättra hela projekteringsprocessen genom att analysera data från framgångsrika byggprojekt, vilket möjliggör identifiering och åtgärd av risker och ineffektiviteter.

Projektet bedrivs som ett forsknings och demonstratorutvecklingsprojekt och har som mål att komma nära en kommersialisiring i Yoeans befintiga mjukvara. Projektet har alla kompetenser på plats samt har utpekade projekt och behovsägare där projektets prototyper kan testas och utvärderas.

Fakta

ID: U12-2024-05
Beviljat i: Utlysning 12
Projektledare: Dag Bergsö, Yolean AB