Det kommer att komma direktiv på att varje projekt ska lämna en LCA och då är det viktig att det finns en generell arbetsmetodik för arkitekter för att kunna väva in det i designprocessen. LCA ska vara genererad direkt från arkitektmodellen och skapad med en obruten kedja av information som behålls och kan specificeras under projektets faser. Det ska vara enkelt att göra LCA så att mer tid kan läggas på design och det går att testa flera alternativ med jämförbara analyser.

Projektledare: Filip Westin, C.F. Møller.

Fakta

ID: U4-2017-09 Beviljat i: Utlysning 4 - Livscykelperspektiv, juridik och organisation 2017 Projektledare: Filip Westin