Slutrapport

I januari 2017 lämnade projektet sin slutrapport

Syftet med projektet BSAB 2.0 är att utveckla en systematisk grund för hierarkisk kravställning och uppföljning genom hela bygg- och förvaltningsprocessen, från planering via projektering och produktion till förvaltning.

Detta görs genom att:

  • Utveckla BSAB-systemet med BIM-anpassade tabeller och klassifikation för planering, projektering, produktion och förvaltning
  • Utveckla principer för klassifikation av egenskaper
  • Koppla relevanta egenskaper med egenskapsvärden till objekt

Läs mer om projektet på Svensk Byggtjänst webbplats

Projektledare är Julie Gunnarsson, Svensk Byggtjänst.

Fakta

ID: S-2015-03 Beviljat i: N/A Projektledare: Julie Gunnarsson