Projektet utvecklar och förbättra ett interaktivt digitalt program, för att göra det mer användarvänligt och lättillgängligt utifrån givna förutsättningar. Därmed kan förutsättningarna för ett ökat och attraktivt kollektiv resande förbättras utan att användarna blir beroende av sakkunniga när en bussterminal behöver förändras eller skapas.

Fakta

ID: i6-7
Beviljat i: Innovationsidén 6
Projektledare: Kenneth Domeij, Region Stockholm, Trafikförvaltningen (SL)