Digital produktinformation baserat på datamallar

I framtiden måste vi bestämma oss för hur vi på ett rationellt, kvalitetssäkrat och digitalt sätt ska hantera produktinformation i byggsektorn. Med begreppet ’digitalt’ menar vi här maskinläsbart och samtidigt tolkningsbart. Visionen är att basera harmoniserad digital kvalitetsäkrad produktinformation på en internationellt användbar data-mall.

Läs slutrapporten

Slutrapporten är skriven av:

Martin Erlandsson, Jeanette Sveder Lundin, Klas Eckerberg, Espen Schulze, Jan-Anders Jönsson, Christoffer Maljanovski, Torbjörn Jansson, Tommy Persson, Jesper Holm, Hampus Wikner och Alfred Wikner

I det genomförda tillämpningstestet (proof of concept, PoC) av datamallar är syftet att kommunicera produktinformation digitalt i värdekedjan från materialtillverkan till dess att byggprodukten levererats till byggarbetsplatsen. En kortare beskrivning finns i rapporten om hur denna information sedan kan tas vidare i den digitala byggprojektmodellen som entreprenören tar fram och som sedan kan lämnas över som en digital informationsmodell för den färdiga byggnaden till byggherren och dess förvaltande organisation.

I tillämpningstestet ingår flera materiatillverkare som har varit testpiloter för att ta fram datablad enligt datamalls-konceptet.

Vi har inom tillämpningstestet bidragit till en samnordisk lösning för grupperande artikel-ID/GTIN. Dessa grupperande artikel-ID/GTIN används redan idag för att lägga en order och för ordererkännande/-bekräftelse.

Från leverans av produkter till digital projektmodell

I koncepttestet slutar den digitala värdekjedjan med den digitala följesedeln från tillverkaren till entreprenören, eller med andra ord vad som levererats till byggarbetsplatsen. En sammanställning av ett byggprojekts digitala följesedlar som nu utvecklas i projektet Miljödata NU (fininsierat av Byggföretagen) och kommer förvaltas av BEAst kan användas både för att beräkna projektets eller byggnadsverkets klimatpåverkan, samt dess verifikat på vad som levererats och från vilken materialtillverkare. Vi ser redan nu ett behov av att ta nästa steg i denna utveckling, så att vi baserat på denna information kan beskriva var det som levererats byggts in i byggnadsverket, och hur datamallar på så sätt ska komma in i projektmodellen hos entreprenören som i sin tur kan leverera detta som en digitalmodell över det överlämnade byggnadsverket. Denna digitala modell utgör då en digital tvilling av det överlämnade byggnadsverket som kan lämnas över till byggherren och dess framtida användning och underhåll – men det är nästa projekt.

Fakta

ID: S-2021-2
Beviljat i: Strategiska projekt 2021
Projektledare: Jeanette Sveder Lundin, Skanska