Att dela data med andra, utan tydliga ramverk och utan att tydliga ansvarsförhållanden regleras är svårt av flera anledningar. Värdet av data är inte detsamma hos olika parter och det är därför inte heller en självklarhet att modeller för delning fungerar lika för alla parter, eller ens självklart att flera olika parter ska ha åtkomst till samma data. Vissa aktörer ser ett större värde än andra och är då också villiga att bidra mer medan andra aktörer kan uppleva att ställda krav är svåra att acceptera.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att tillgängliggöra efterfrågad och kvalitetssäkrad information till dem som har behov av den vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.

Målet är en väl beskriven nomenklatur inom området datadelning, principer och rekommendationer för framtida tekniska lösningar samt förslag på metoder och processer för datadelning som inkluderar ägarskap, klassificering, ansvar och förtroende. Ambitionen är att dessa leveranser ska vara väl förankrade hos aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen

Projektet tillhör Temaområde Informationsinfrastruktur inom Smart Built Environment som behandlar gemensam infrastruktur sektorn behöver för den digitala och industriella utvecklingen. Områdets karaktär är strategiskt och hanterar komplexa samband där många aktörer drar nytta av resultatet. Projektet Delning av data grundas på resultat från fokusområdena Standardisering och Livscykelperspektiv som genomfördes under Smart Built Environments programperiod 2016-2018.

Projektet startar våren 2020 och pågår till början av 2022.

Fakta

ID: S-2020-07
Beviljat i: Strategiska projekt 2020
Projektledare: Nina Borgström, Tyréns