När man bygger och river skapas 10 miljoner ton avfall varje år och 18 miljoner ton utsläpp av växthusgaser (CO2-ekv). Klimatförändring och degradering av den biologiska mångfalden är vår tids stora utmaning. En övergång till cirkulärt byggande är helt nödvändig.

ETTELVA Arkitekter, Bengt Dahlgren, Riksbyggen och Lokalförvaltningen i Göteborg bedrev åren 2019-2020 ett utvecklingsprojekt finansierat av Boverkets stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande kallat Cirkularitetsindex. Där undersöktes hur man kan utforma ett bostadshus enligt den cirkulära ekonomins principer.

I projektet summerades även erfarenheter i CIX-verktyget, som på ett strukturerat och enkelt sätt ger stöd till den som vill designa, mäta och följa upp sin cirkulära byggnad.

Gratis portal tillgänglig

För att tillgängliggöra CIX-verktyget för fler har ETTELVA Arkitekter och Bengt Dahlgren i Göteborg digitaliserat CIX-verktyget till en gratis webb-applikation som idag har cirka 120 registrerade användare. Verktyget finns tillgängligt på http://www.hallbarbyggnation.se/

För att förbättra användbarheten i verktyget, och underlätta användandet ytterligare, skapas en smart importfunktion från xml som koppla till Boverkets klimatdatabas. Syftet är att utveckla den digitala inläsningsprocessen i nuvarande verktyg för att möjliggöra ett enklare användande med en bättre hantering av data och informationsflöden.

Genom att öka användarvänligheten, och minska tiden för datahantering, kan verktyget göras tillgängligt i fler byggprojekt. På så vis kan det användas för att mäta och följa upp en byggnaders cirkularitet. Genom automatisk koppling till Boverkets klimatdatabas skapas en effektiv process för användaren som får ut klimatpåverkan och cirkularitet i samma verktyg. Det sparar så väl tid som pengar i processen.

När användaren ser vilken effekt de cirkulära valen har på klimatpåverkan finns en stor potential att välja cirkulära lösningar som minskar miljöpåverkan.

Bygg kompetens – ”Vi måste återbruka och bruka fakta bättre”

Vill du veta med om projektet? Emma Östlund berättar om resultaten i filmen från Bygg kompetens. Du möter även projekten Stora möjligheter med återbrukat stål med Wylliam Husson, ProDevelopment i Sverige AB och Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur med Erik Lindvall, Rise.

Fakta

ID: UI-2021-7

Beviljat i: Innovationsidén 1

Projektledare: Emma Östlund, ETTELVA Arkitekter