Många av samhällbyggnadsbranschens kravkällor, där kravdefinitioner görs tillgängliga i form av dokumentfiler, gör att den manuella hanteringen av krav och kontroll av kravuppfyllnad är omfattande. Det är komplicerat och tidskrävande att hantera information med hög kvalitet. Aktörer sänker då sina ambitionsnivåer och hoppas slippa ansvar. Effekten blir allvarliga problem med kontrollprocesser, vilket orsakar ett stort slöseri i byggbranschen på upp till 110 miljarder SEK per år och stora risker för alla inblandade aktörer – stora som små.

Vi vill öka kvaliteten i kontrollprocesserna genom att tillhandahålla färdiga digitala kravdefinitioner från ett urval av de 150 kravkällor som samhällsbyggnadsbranschen behöver förhålla sig till. Kravdefinitionerna struktureras enligt en standard framtagen inom Smart Built Environment.

De digitala kravdefinitionerna görs tillgängliga för aktörer i samhällsbyggnadsbranschen genom tjänsten InCheck, som också utvecklats inom Smart Built Environment.

När kravdefinitionerna finns digitalt tillgängliga sparar alla aktörer tid och kostnader, samtidigt som kvaliteten i både kravställning, kontrollplaner och genomförande av kontroller ökar. Följden blir sänkta risker för alla typer av aktörer – både stora och små – samt färre fel och skador i byggprojekt, vilket i sin tur leder till minskad resursförbrukning.

Vi utvärderar vår tänkta lösning i detta projekt genom att digitalisera kritiska kravdefinitioner från ett urval av de 150 källorna. Kravdefinitionerna läggs in i kontrollplaner och testas i tre skarpa byggprojekt där kontroller av kravuppfyllnad görs med stöd av InCheck. Testerna utvärderas med avseende på intressentnytta.

Utvärderingsresultatet ligger till grund för beslut om fortsatta investeringar i ytterligare konvertering av krav till digitalt tillgängliga definitioner.

Fakta

ID: i3-5
Beviljat i: Innovationsidén 3
Projektledare: Robert af Wetterstedt och Per Linder, RED Management